Obchodní podmínky

PDF  | Tisk |  Email

Obchodní podmínky FASHION MARTINA


Tyto Obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím „Fashion Martina s.r.o." , se sídlem v Praze 7, Přístavní 47; IČ 28379586, DIČ CZ28379586) v oblasti prodeje zboží prezentovaného v internetovém obchodu a provozovně v Praze 7, Přístavní 47.
Právní vztahy s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí pŕíslušnými ustanoveními ,zejména ustanoveními Občanského zakoníku 40/1964 Sb., Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. , Zákonu o ochraně spotřebitelů 634/1992 Sb. a Zákona o ochraně osobních údajů 101/ 2000 Sb..

Objednávky

Vaši objednávku Vám do 48 hodin od odeslání potvrdíme na udanou e-mailovou adresu s konečnou částkou za poštovné a balné - viz zvolený způsob dodání. Zboží, které je skladem Vám bude odesláno nejpozději do 7 kalendářních dnů od potvrzení objednávky.
Zboží na objednávku Vám bude odesláno do 48 hodin po dodání příslušným výrobcem nebo dovozcem.

Poštovné, balné a platba

Fashion Martina s.r.o neúčtuje (bez ohledu na hodnotu zásilky) žádné balné.

Objednané zboží lze zaslat prostřednictvím České pošty
a) dobírku
U tuzemských zásilek v hodnotě do Kč 5.000,-- účtujeme poštovné ve výši Kč 115,-- .
U tuzemských zásilek v hodnotě nad Kč 5.000,-- neúčtujeme žadné poštovní
poplatky.

b) obyčejný nebo doporučený balík
Zboží lze platit také převodem na účet, pak je poštovné za doporučený balík
jednotné 85,-- Kč.

Zboží zasíláme i na Slovensko, zde je možnost
a) zásilky na dobírku - poštovné celkem Kč 280,-- ;

nebo
b) při platbě převodem z účtu - poštovné Kč 250,--

Zboží zasíláme i do jakéhokoliv státu v zahraničí, částku poštovného sdělíme na vyžádání.

Zboží je možné si vyzvednout také osobně v provozovně Fashion Martina - Ráj klubíček v Přístavní 47, Praha 7.

Reklamace

1.Pletené a háčkované modely

Všechny modely Fashion Martina jsou ručně zhotovené originály, kdy existuje vždy jen jediný kus. V žádném případě nenese Fashion Martina odpovědnost za vady výrobku vzniklé nesprávným zacházením vzhledem k danéme materiálu - ke každému výrobku je doloženo materiálové složení a způsob zacházení.
V případě prokazatelné vady nezpůsobené nesprávným zacházením a specifickými vlastnostmi ruční pleteniny, má zákazník právo nenošený výrobek zaslat do 14 dnů od doručení zpět - vždy však nejdříve po domluvě s Fashion Martina.
Po překontrolování vady výrobku Vám bude kupní cena vrácena převodem na účet.
V tomto případě vrátí Fashion Martina kupujícímu i zaplacenou částku poštovného a balného.
U modelů zhotovených na objednávku dle specifických požadavků zákazníka je možné výrobek vrátit pouze, pokud je v něm prokazatelná vada, nikoliv z důvodu, že se Vám výrobek nehodí nebo nelíbí.
Kupující má právo vrátit nenošený výrobek i tehdy, pokud se mu díky nesprávnému výběru nelíbí nebo nehodí do 14 dnů od dne doručení. Po překontrolování stavu vráceného výrobku Vám bude kupní cena vrácena převodem na účet.
V tomto případě Fashion Martina nevrací kupujícímu zaplacenou částku poštovného a balného.

2.Příze a ostatní výrobky

Fashion Martina prodává příze jednotlivých výrobců a dovozců a nenese tedy zodpovědnost za případné výrobní vady. Pokud zjistíte výrobní vadu, kontaktujte nás a my projednáme situaci s konkrétním výrobcem nebo dovozcem a zboží buď vyměníme za nezávadné, anebo za jiné, anebo Vám vrátíme kupní cenu zpět. V případě vrácení kupní ceny převodem na účet vrátí Fashion Martina kupujícímu i zaplacenou částku poštovného a balného.
Kupující má právo vrátit objednané a zaplacené zboží i tehdy, pokud se mu díky nesprávnému výběru nelíbí nebo nehodí do 14 dnů od dne doručení. V tomto případě Fashion Martina nevrací kupujícímu zaplacenou částku poštovného a balného.
U zboží zlevněného, tedy zboží v akcích a výprodejích lze zboží reklamovat pouze za prokazatelné výrobní vady, nikoliv z důvodu, že se kupujícímu nelíbí nebo nehodí.

3.Časopisy

Fashion Martina prodává časopisy od jednotlivých dovozců tisku. Zakoupené časopisy nelze v žádném případě vracet.

V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV REKLAMACE NÁS PROSÍM VŽDY NEJDŘÍVE KONTAKTUJTE, VŽDY SE BUDEME SNAŽIT NAJÍT ŘEŠENÍ, KTERÉ BUDE NEJLEPŠÍM PRO ZÁKAZNÍKA.
VRÁCENÉ ZBOŽÍ FORMOU DOBÍRKY FASHION MARTINA NEPŘIJÍMÁ.

 

Ochrana osobních dat našich zákazníků

Kupující dává „Fashion Martina" ve smyslu ustanovení smyslu § 5 zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů za účelem evidence kupujícího a zajištění prodeje zboží kupujícímu, a to na dobu do realizace prodeje zboží a na dobu dvou let následujících.
„Fashion Martina" se zavazuje nezpřístupnit třetím osobám bez předcházejícího výslovného souhlasu kupujícího jeho osobní údaje.
Vyjímkou
je poskytnutí údajů dodavatelské službě, která data potřebuje za účelem doručení zásilky
v případě, kdy by „Fashion Martina" byla zvláštním zákonem nebo rozhodnutím příslušného státního orgánu nebo soudu uložena povinnost tyto údaje zpřístupnit.
Tento souhlas subjekt údajů uděluje správci na dobu neurčitou za účelem zpracování těchto údajů pro archivační a marketingové účely správce zejména v rozsahu dle §4 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb.
Tento souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat v i bez uvedení důvodu. 
Vlastnictví zboží

Až do úplného vyřízení objednávky a zaplacení objednaného zboží zůstavá dané zboží vlastnictvím firmy Fashion Martina.
Tyto VOP jsou platné od 20.12. 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. „Fashion Martina" si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.
Případné spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení s konečnou platností podle zákona č. 216/1994 Sb., a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Praze (dále jen Rozhodčí soud) podle jeho Řádu a Pravidel s tím, že každá strana zvolí jednoho rozhodce a oznámí jeho jméno a adresu druhé straně a Rozhodčímu soudu. Tito rozhodci zvolí třetího rozhodce ze seznamu rozhodců Rozhodčího soudu a v této sestavě rozhodnou spor. Rozhodčí řízení bude zahájeno doručením písemné žaloby Rozhodčímu soudu. Při řešení každého právního sporu bude použito české hmotné právo a právem procesním bude Řád Rozhodčího soudu. Smluvní strany se zavazují, že rozhodčí nález splní dobrovolně. V případě, že nedojde k dobrovolnému splnění rozhodčího nálezu, může být rozhodčí nález vykonán soudně.